suritinti

suritinti
surìtinti tr. 1. J, 1, Gs sustumti, suridenti: Tus akminus iš dirvos čia surìtino i paliko Rdn. 2. sutraukti, susukti į gabužus, krūveles: Surìtinau tus miežius, ale ašaros (nedaug) Krš. Vasarojų surìtinti reik, kelk Rdn. Tad su grėbliais nueina, surìtina į didelius tokius pėdukus, sustato vėl i paliekta lig minsenos LKT51(Klk). Po pietų dobilai turės būti suritinti . 3. surutulioti: Surìtinti … (rutulėlį) 513. | refl. tr.: Viliukas, susiritinęs vieną sniego kamuolį, jau ritina antrą I.Simon. 4. suvynioti: Surìtinam rietiman drobę Rud. Surìtini ritinį, neši į pastogę parnakt Žg. 5. šnek. suvalgyti, suraityti: Surìtino meisos pusę kilogramo Krš. Toks būrys vyrų visą kepalą duonos surìtins Ll. 6. šnek. sudėti: Kad surìtino višta kiaušį – ik savim dydžio Rod. \ ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; paritinti; parritinti; perritinti; praritinti; priritinti; suritinti; užritinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • suritinti — suri̇̀tinti vksm. Suri̇̀tinau tuõs medžiùs į pastógę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suridinti — surìdinti 1. žr. suritinti 1: Surìdink akmenis į krūvą J. Tokie dideli buvo surìdyti [akmenys] Mšk. 2. žr. suritinti 4. | refl.: Kaip jis ejo, tai abrūsas paskui jį ir vėl susiridino į ritinį BsPII160. ridinti; atridinti; įri …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antritinti — antrìtinti (ž.) tr. užristi: Antrìtino an velkių [akmenį] ir išvilko Šv. Akminą ančrìtino an rūsio, ir įlūžo Pvn. Tas žmogus ėmęs ir antritinęs tą patį kelmą S.Dauk. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apritinti — aprìtinti tr. 1. apversti: Vė[ja]s apritino trobalę Dr. Būt apritinęs trobalę, kad būčio nesubučiavusi, – toks girtas vyrelis grįžo Dr. Ar aprìtinsi kalną? (ps.) Plng. 2. apsukti: Aš noru aną aprìtinti aplinkuo Vž. Tą vežimą antreip aprìtinom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atritinti — atrìtinti 1. tr. Pls atstumti, sukant paviršiumi, atridenti: Anie atrìtino tris bačkas Als. Vyrai, atrìtinkit vieną rąstą Jdr. | refl. tr.: Rusnės apylinkių žvejai dar neseniai per Jonines atsiritindavo prie laužo alaus statinaitę, merginos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išritinti — išrìtinti 1. tr. DŽ išstumti, sukant aplink, išridenti: Po Palanga jūra išritina gintarų Šts. Aš tuos žalius dobilėlius visus iššienausiu ir pilkuosius akmenėlius visus išritinsiu TDrIV67(Švnč). Alaus bačkelės jau išritintos ir volės ištrauktos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvolioti — tr. 1. N, LL297 išridenti, išristi: Tą bačką reiks išvolioti ar į priengį Pc. | Į stubą patalai išversti, štūlės išvoliotos Rsn. ║ refl. LL297 voliojantis išgriūti, išvirsti iš ko: Su visais rūbais, su kaldra, su marška jau iš lovos išsivoliota,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuritinti — nurìtinti 1. tr. BŽ265, DŽ1 sukant aplink, nustumti, nuridenti: Nurìtino bačką nato par kluoną Šč. Nurìtinau malkas kluonan Rod. Ta ans supylė ten, nurìtinęs į Vadakstį tą bosą Klk. Staigus vėjo gūsis čežėdamas nuritina smulkių, geltonų lapų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paritinti — parìtinti tr. 1. sukant aplink, nustumti, paridenti: Paritysiva tekinius į žvirgždduobę Žem. Taip tas bačkas paritino į balą plauti BsMtII119. Į aslos vidurį naujosios trobos įeidamys, susiedai paritino du duonos kukuliu S.Dauk. Idant, lipant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parritinti — parrìtinti 1. tr. parridenti, parstumti, sukant aplink: Štai Pikulo akmuo. Ir sunkus, vos parritinau vienas V.Krėv. Ta vėl kitą tą bosą ans parrìtino, nu čia būs žibalas Klk. | refl. tr.: Namo parsiritino [katilą] ir rodė ne vienam savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”